teamontwikkeling ● counseling ● stemcoaching ● training

wie is te

 is het bedrijf van Mirjam te Slaa. Ik werk als counselor/coach, individueel en met teams. Ook begeleid ik intervisie-en supervisiegroepen of help deze bij het opstarten en ontwikkelen van een goede vertrouwensbasis. Ik ben gevestigd in het mooie Friesland. Mijn werkende leven ben ik gestart als logopedist met een zelfstandige praktijk, waarna ik als freelance communicatietrainer en coach ben gaan werken. Aanvullend heb ik managementfuncties bekleed in het theater, onderwijs en welzijn. Inmiddels ben ik al vele jaren zelfstandig counselor/coach.

De naam van mijn bedrijf, , is ontstaan als grap. Het is het onderdeel van mijn naam dat als tussenvoegsel het meest onbelangrijk wordt ervaren en als woord wordt het vaak gebruikt in een context met een negatieve connotatie. Dat tussenvoegsel verdiende in mijn ogen daarom juist aandacht. En werd zo, met als ondertitel “waar voor stáát”, de naamgever.

Het gaat mij in mijn werk om het ontwikkelen van wat ik ons menselijk kapitaal noem. In mijn ogen is het laten groeien van dít kapitaal, individueel en in teamverband, iets is wat deze tijd nodig heeft. “Wat doet iemand als ik met mensen als jij in een wereld als deze?” is voor mij de vraag waarom het draait; dat we naar onszelf durven te kijken in relatie tot anderen en ons binnen die essentiële gezamenlijkheid vrij-moedig durven te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is om zicht te houden op de eigen historie en in contact te zijn met de (familie)systemen waar we vandaan komen en waar we in leven en werken.

Mijn grootste kwaliteit vind ik mijn vermogen om in korte tijd een veilige basis te creëren waarin mensen echt durven te onderzoeken. Een omgeving waarin ze voldoende veiligheid ervaren om hun potentie ten volle te (gaan) benutten. Mijn rol, naast duiding, is het stellen van prikkelende vragen en stil te zijn waar dat beter is voor het proces.

Theoretisch gebruik ik voornamelijk de Transactionele Analyse, een communicatiemodel en ontwikkelingstheorie die veel inzicht geeft in (onderlinge) psychologische processen. Hierin ben ik internationaal gecertificeerd (PTSTA-C). Ik zet ook graag mijn expertise op het gebied van stem, stemgebruik, non-verbale communicatie en systeemgericht werken in. En waar mogelijk verbind ik dit alles met ‘de kunsten’: Hoe kunnen deze jou steunen en stimuleren in je ontwikkeling? Ik doe dit vanuit de methodiek van de Art Based Learning. ABL heeft tot primair doel de creativiteit te ontwikkelen en dit is in mijn ogen van groot belang in ontwikkelingsprocessen. Door de (beeldende) kunst als metafoor te gebruiken worden zowel de rationele linkerhersenhelft als de creatieve rechter actief ingezet, wat van meerwaarde is.

wat doet te

Individueel kom je bij mij omdat je verder wil groeien in je professionele en persoonlijke ontwikkeling en daarin ‘obstakels’ tegenkomt. Je merkt bijvoorbeeld dat je in een niet effectief gedragspatroon zit en wil inzicht in waarom je daar bent en hoe je daar anders mee om kan gaan. Je schuwt het daarbij niet om terug te kijken naar waar dit gedrag in je leven is ontstaan en wat je daarin wellicht hebt op te ruimen en te helen. Als team of als groep willen jullie vooral werken op ‘de onderstroom’ die gaat over het onderlinge proces, over relaties en emoties, en niet over de inhoud. Heel specifiek kun je bij mij Transactionele Analyse (groeps)supervisie krijgen, waarvan je de uren kunt meetellen in je TA-opleidingstraject.

Voor mij draait iedere vraag om hoe we relationeel autonoom durven zijn in de complexiteit van de context van ons bestaan. Kernwoorden zijn daarbij voor mij:

Veiligheid als voorwaarde voor ontwikkeling, zodat openheid, eerlijkheid en confrontaties mogelijk worden.

Vertrouwen in jezelf, in anderen. Om in iedere context jezelf te zijn, te laten zien en horen.

Verstilling omdat dit leidt tot inzicht, nuancering, en contact krijgen met emoties.

Verbinding met elkaar, met waarden, wensen en drijfveren en vooral ook met onze ‘binnenwereld’.

Veerkracht in omgaan met verandering die de enige constante is in werk of leven.

Verantwoordelijkheid die ieder te nemen heeft voor ontwikkeling en relatie

De doorgaande ontwikkeling van mijn eigen menselijk kapitaal haal ik uit bijscholing, intervisie, supervisie en samenwerking met collega’s in mijn netwerk. 1 Ook ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Transactionele Analyse en werk ik volgens hun ethische gedragscode en professionele richtlijnen.

  1. Miek Nehenkamp, miekhehenkamp.nl
    Nynke de Geus, linkedin.com/in/nynkedegeus/
    Linda Weijers, mensenorganisatie.org
    Joost Tijdink, burotijdink.nl
    Seema Ouweneel, physis.nu

wat mensen zeggen over te

“In alle rust, zakelijk over de persoonlijke emotie en stevig doorpakkend, terwijl het toch veilig blijft” – directeur van een managementteam

“No nonsense en ook de verdiepingsslag kunnen maken” – HR-adviseur van een organisatie in de haven van Rotterdam

“De coaching van Mirjam is te beschrijven als warm en begrenzend” – manager in een welzijnsorganisatie

“Ik vind je een fijne en betrokken coach, waarbij ik me altijd veilig heb gevoeld!” – coachee

“The space for conversation felt very comfortable and allowed for opening up. This enabled me to go deeper in the issues discussed.” - coachee

contact met te

Omdat iedere vraag anders is, maak ik graag in overleg een passend voorstel, zowel inhoudelijk als financieel.

+31 (0)6 160 72 555

te@mirjamteslaa.nl

Privacyverklaring (laatst bijgewerkt: 21 september 2023)